פעילות סוציאלית /חידר



Работает хедер совместно с иешивой «Швут Ами» и раввином Аароном Лойбергом.
 

    Обратно
    © 2006-2007 "Shamir.lv" Еврейская религиозная община