Holokausta pasniegšana /Holokausta pasniegšana vidusskolā

Ebreju vēstures, kultūras un tolerances apmācības pasniedzējiem, kas strādā ebreju izglītības jomā

Biedrības „Šamir” vadītais Holokausta piemiņas un vēstures centrs, kas darbojas Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzeja aktivitāšu ietvaros, sadarbībā ar Neformālās ebreju izglītības centru „Melamedia” (Izraēla) organizē ebreju vēstures un kultūras nodarbības pasniedzējiem, kas strādā formālās un neformālās ebreju izglītības jomā Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Divu ...


Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”

Daugavpils 10. vidusskolā tiek īstenots projekts „Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”. Projekta ietvaros, biedrība Šamir, izmantojot līdzšinējo pieredzi apmācību organizēšana, un piesaistot reģionālus pasniedzējus un konsultantus, organizē ebreju vēstures un kultūras apmācības vecāko klašu skolēniem. Pasniegšanai tiek pieaicināti ...


Dzīvo gājiens

Holokausta laikā Latvijā gāja bojā vairāk kā 70 000 Latvijas ebreju – tika iznīcināta plaukstoša kopiena, kas deva neapšaubāmu ieguldījumu Latvijas un Eiropas attīstībā. Vairāk kā 20 000 ebreji tika deportēti no Rietumeiropas valstīm un nogalināti šajā zemē.

 
Šo traģēdiju nedrīkst aizmirst. ...


„Holokausta tēmai veltītu stundu pasniegšana vienā no Latvijas skolām”

2008. gada pavasarī vairāk nekā 1 000 skolēnu no Latvijas pilsētām piedalījās projektā „Atceroties lai neatkārtotos”.

Tās bija pilotprojekta „Holokausta tēmai veltītu stundu pasniegšana vienā no Latvijas skolām” turpinājums

Simts skolēnu un skolotāju no Daugavpils 6. vidusskolas, Krāslavas vidusskolas „Varavīksne” un Viļakas valsts ģimnāzijas ...


Atpakaļ
© 2006-2007 "Shamir.lv" Ebreju reliģiska draudze