Sociālā un reliģiskā aktivitāte /HedersHeders ir biedrības "Šamir", ješivas „Švut Ami” un rabīna Aarona Loiberga projekts.

 

 

    Atpakaļ
    © 2006-2007 "Shamir.lv" Ebreju reliģiska draudze