Holokausta pasniegšana

Semināra prezentācija: „Labu risinājumu modelēšana dažādām sistēmām”2013.gada 28.februārī plkst. 17:30 biedrībā "Šamir" (Rīga, Stabu iela 63) notiks semināra prezentācija "Labu risinājumu modelēšana" dažādām sistēmām" (pamatojoties uz Berta Hellingera idejām un atklājumiem). Vadītāja: Ļuba Kogana, Dr. Psych. - sistēmfenomenoloģiskās pieejas trenere. Tiek aicināti visi interesenti! Vietu skaits ierobežots. Reģistrēšanās: project@shamir.lv vai pa tel. +371-67270827, +371-67791784. Seminārs ir bezmaksas, darba valoda: krievu.

 

Semināra prezentācija: "Labu risinājumu modelēšana dažādām sistēmām" (pamatojoties uz Berta Hellingera idejām un atklājumiem)

 

Vadītāja: Ļuba Kogana - sertificēta apmācības speciāliste organizatoriskos un ģimenes attiecību jautājumos, praktizējošs psihologs, psiholoģisko zinātņu kandidāte, Profesionālās psihoterapijas līgas locekle, pasniedzēja Konsultēšanas un sistēmas risinājumu institūtā (Maskavā).

 

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, sastāv no sistēmām – lielām un mazām. Sistēmiskā pieeja aplūko cilvēku, kurš nemitīgi atrodas mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli, citiem cilvēkiem un sistēmām, kurām viņš ir piederīgs. Cilvēks nespēj eksistēt tikai pats par sevi un lielākā vai mazākā mērā ir saistīts ar apkārt notiekošo. Cilvēka piederība dažādām sistēmām, to kvalitāte un savstarpējās attiecības ietekmē cilvēka jūtas, domas, uzvedību, emocionālo un psihosomatisko veselību.

 

Semināra programmā:

-) Iepazīšanās ar sistēmfenomenoloģisko pieeju. Fenomenoloģiskā uztvere.

-) Likumi un kārtība - sistēmas dzīvotspējas un attīstības pamats.

-) "Labu" risinājumu atrašanu priekšnoteikumi.

-) Seņču atmiņa. Holokausts.

 

Izmantojot vingrinājumus un novērojumus dalībnieki iegūs pieredzi sistēmfenomenoloģiskajā pieejā, iegūs priekšstatu par lauku sistēmu un tās elementu mijiedarbību. Tas būs ne tikai interesanti, bet arī palīdzēs izmantot jaunas idejas un metodes savā darbā.

 

Biedrība "Šamir" kopā ar "Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeju" un "Baltijas starptautisko tolerances centru" "Piektā starptautiskā ebreju kultūras festivāla 5774" un "Otrās starptautiskās konferences: Holokausta muzeji un piemiņas vietas postkomunistiskās valstīs" ietvaros organizēs dažādu tematisko semināru sēriju. Sekojiet informācijai: www.shamir.lv.

 

    Atpakaļ
    © 2006-2007 "Shamir.lv" Ebreju reliģiska draudze